MENU
Rowan Legal

V právu veřejných zakázek představuje ROWAN LEGAL tradičního a vysoce oceňovaného partnera jak veřejných zadavatelů, tak i dodavatelů, což dokládá kromě jiného nepřetržitá desetiletá přítomnost mezi velmi doporučovanými kancelářemi v Právnické firmě roku v této oblasti včetně dvou vítězství a rovněž vysoké hodnocení zahraničních žebříčků (LEGAL500 a Chambers&Partners).  

Poskytujeme poradenství jak u řady mimořádných projektů v hodnotě miliard, tak i v běžných veřejných zakázkách, a to jak v procesu přípravy investičního záměru a následného vedení zadávacího řízení, tak i v případě procesní obrany před ÚOHS a správními soudy.  

Jak můžeme pomoci:

  • Analýzy komplikovaných právních otázek v oblasti práva veřejných zakázek. 
  • Poradenství v rámci komplexních projektů ve veřejném sektoru zahrnujících odbornost i z dalších právních odvětví. 
  • Právní podpora zadavatelů při zadávání veřejných zakázek. 
  • Příprava námitek proti úkonům zadavatele, příprava rozhodnutí zadavatele o podaných námitkách, zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a správními soudy. 
  • Právní podpora tuzemských i zahraničních dodavatelů v souvislosti s jejich účastí v zadávacích řízeních. 
  • Podpora zadavatelů i vybraných dodavatelů v souvislosti s realizací veřejných zakázek po podpisu smlouvy (změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku apod.). 
  • Zajištění přednášek a školení na míru dle potřeb konkrétního zadavatele či dodavatele. 

Vybrané reference:

DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY
Právní podpora zadavatele při zajištění Full service vlaků na všech třech linkách pražského metra v hodnotě v řádu desítek miliard Kč.  

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Dlouhodobá právní podpora Ředitelství silnic a dálnic ČR při realizaci základního účelu této státní příspěvkové organizace, kterým je zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy.  

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Právní podpora v rámci zadávacího řízení na pořízení nového monitorovacího systému pro programové období 2021–2027 (MS2021+), včetně jeho provozu a rozvoje.  
Nastavení nového konceptu zajišťování správy veřejného osvětlení na území hlavního města prostřednictvím tzv. „in-house“ spolupráce. 

DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY
Poskytnutí právních služeb při zasmluvňování dodavatelského řetězce na výstavbu prvního úseku nové linky metra D, Pankrác-Olbrachtova v hodnotě v řádu jednotek miliard Kč. Jednalo se o komplex zadávacích řízení realizovaných formou otevřeného řízení. 

WOODEYE AB
Právní podpora dodavatele, světovému leaderu v oblasti managementu kvality a zpracování dřeva,  v zadávacím řízení veřejné zakázky (otevřené řízení) zadávané Českou zemědělskou univerzitou v Praze.