MENU
Rowan Legal

Naše kancelář se již dlouhodobě zabývá problematikou stavebních projektů a nemovitostí, a to ze všech možných úhlů od problematiky smluvních vztahů souvisejících se samotnou projekční a stavební činností, přes koncese, nájmy, pachty a developerské projekty, až po sporovou agendu týkající se stavebnictví a nemovitostí. 

Našim klientům z veřejného sektoru poskytujeme plný právní servis, jsme však obzvláště uznáváni a pravidelně vysoce hodnoceni za naši expertízu v oblastech veřejných zakázek a koncesí, a to včetně veřejných zakázek na stavební práce. Mezi advokátními kancelářemi jsme mj. průkopníky moderní metody design & build. Ke špičkové kvalitě našich služeb v této oblasti významně přispívá i naše dlouhodobá spolupráce s experty na ekonomiku staveb, inženýry a architekty, kteří jsou součástí našeho týmu. 

Nedílnou součástí našich služeb je i podpora v oblasti nemovitostních transakcí, ať už jde o asset deal či share deal a problematice věcných práv k jednotlivým elementům energetické a vodohospodářské infrastruktury v České republice, kde disponujeme unikátním know-how.  

Klientům poskytujeme také výkladová stanoviska k novému stavebnímu zákonu. Naši spolupracovníci se podíleli na přípravě řady pozměňovacích návrhů v průběhu legislativního procesu v parlamentu, a mají tak jedinečný vhled do tohoto přelomového stavebního předpisu. Můžeme tak pro klienty zorganizovat vzdělávací semináře, ve kterých pracovníky seznámíme s hlavními změnami, které schválený zákon přináší.

Jak můžeme pomoci:

  • Vyjednávání a vypracovávání návrhů jakýchkoliv smluv souvisejících se sektorem stavebnictví a nemovitostí. 
  • Analýza optimální metody a postupu pro realizaci projektu. 
  • Nastavování podmínek spolupráce soukromého a veřejného sektoru v oblasti stavebnictví a nemovitostí na principech design & build (operate). 
  • Spolupráce s klientem v rámci celého životního cyklu projektu – od záměru, výběru optimální realizace až po realizaci.  
  • Podpora našich odborných poradců i pro účely stanovení základního nastavení projektu po stránce technické a ekonomické. 
  • Poradenství a zastupování při stavebních řízeních. 
  • Komplexní podpora při uplatňování nároků (tzv. claim management) dle pravidel FIDIC. 
  • Provedení právní prověrky nemovitosti. 
  • Vedení vzdělávacích seminářů k novému stavebnímu zákonu.
  • Příprava výkladových stanovisek k obsahu nového stavebního zákona.

Vybrané reference:

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ 
Příprava smlouvy o dílo na dostavbu ústecké nemocnice s investičními náklady 1 mld. Kč. 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 
Právní služby v souvislosti s koncesní smlouvou na projektování (včetně inženýringu), výstavbu a provoz multifunkčních objektů na území Prahy 12 dle principu design-build-finance-operate (DBFO) s celkovým předpokládaným finančním objemem kontraktu přes 2,7 mld. Kč. 

SEVEROČESKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST 
Právní poradenství v souvislosti s přípravou 3 smluv o dílo (dle regionů působnosti této společnosti) na obnovu vodohospodářské infrastruktury s celkovými investičními náklady 3 mld. Kč pro jednu z největších vodárenských společností v ČR. 

KARLOVARSKÝ KRAJ 
Příprava smlouvy o dílo na rekonstrukci Císařských lázní v Karlových Varech jako národní kulturní památky s investičními náklady 0,6 mld. Kč. 

MĚSTO HOSTINNÉ 
Právní poradenství v souvislosti se smlouvou o dílo na projektování (včetně inženýringu) a výstavbu nového domova pro seniory včetně jeho následného provozu po předem stanovenou dobu (formou koncesního vztahu) s investičními náklady 0,5 mld. Kč.