MENU

17.4.2024

Advokátní kancelář ROWAN LEGAL otevřela nové klientské prostory

Více zde

4.4.2024

Časopis Forbes: ROWAN LEGAL opět mezi nejvýznamnějšími advokátními kancelářemi v České republice

Více zde

2.4.2024

Ondřej Brožek nově seniorním advokátem

Více zde

27.3.2024

Jedenáct specializací a 20 doporučovaných expertů. ROWAN LEGAL si v mezinárodním žebříčku The Legal 500 meziročně polepšila

Více zde

26.2.2024

Do ROWAN LEGAL přichází z KPMG přední daňový expert Luděk Vacík

Více zde

21.2.2024

Kancelář ROWAN LEGAL opět oceněna v prestižním žebříčku Chambers Global Guide

Více zde

12.2.2024

Advokátka Lucie Smrkovská posílila ROWAN LEGAL

Více zde

6.2.2024

Nový stavební zákon: Černé stavby, nástavby a přístavby už nejsou jen formalita. Pozor při koupi nemovitosti

Více zde

6.2.2024

Smluvní zánik nároku v kontextu FIDIC smluv: Analýza vztahu k § 654 občanského zákoníku

Více zde

6.2.2024

Strastiplná cesta Aktu o umělé inteligenci

Více zde

5.2.2024

CO SE DĚJE VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽI?

Více zde

29.1.2024

KONFERENCE: Chytrá energetická síť

Více zde

17.4.2024
Advokátní kancelář ROWAN LEGAL otevřela nové klientské prostory

4.4.2024
Časopis Forbes: ROWAN LEGAL opět mezi nejvýznamnějšími advokátními kancelářemi v České republice

2.4.2024
Ondřej Brožek nově seniorním advokátem

27.3.2024
Jedenáct specializací a 20 doporučovaných expertů. ROWAN LEGAL si v mezinárodním žebříčku The...

26.2.2024
Do ROWAN LEGAL přichází z KPMG přední daňový expert Luděk Vacík

21.2.2024
Kancelář ROWAN LEGAL opět oceněna v prestižním žebříčku Chambers Global Guide

12.2.2024
Advokátka Lucie Smrkovská posílila ROWAN LEGAL

6.2.2024
Nový stavební zákon: Černé stavby, nástavby a přístavby už nejsou jen formalita. Pozor...

6.2.2024
Smluvní zánik nároku v kontextu FIDIC smluv: Analýza vztahu k § 654 občanského...

6.2.2024
Strastiplná cesta Aktu o umělé inteligenci

5.2.2024
CO SE DĚJE VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽI?

29.1.2024
KONFERENCE: Chytrá energetická síť

Ocenění naší kanceláře

Korporátní právo, fúze a akvizice

ROWAN LEGAL poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti M&A, spolupracujeme s klienty napříč odvětvími, přičemž naši advokáti mají zkušenosti s největšími transakcemi na trhu.   Obchodní transakci vnímáme jako komplexní záležitost, proto k jejímu řešení...
Více zde

Pracovní právo

Specializace pracovní právo je jednou z dynamicky se rozvíjejících specializací v ROWAN LEGAL. V posledních letech se kancelář v oblasti pracovního práva řadí mezi doporučované kanceláře žebříčkem Právnická firma roku.   V rámci oblasti pracovního práva...
Více zde

Smluvní a spotřebitelské právo

V ROWAN LEGAL považujeme dobře zpracovanou smluvní dokumentaci za základ pro jakoukoli spolupráci a obchodní vztahy. Připravujeme smlouvy, které řeší rizika našeho klienta, a současně hledáme vyvážená řešení, která klientovi umožní...
Více zde

Trestní právo a trestní řízení

Věnujeme se obhajobě a poskytování komplexního právního poradenství klientům ve všech fázích trestního řízení. Specificky se zaměřujeme i na trestní odpovědnost právnických osob. Pro každý případ s nejvyšší pečlivostí připravujeme vlastní strategii obhajoby. Naši klienti především oceňují naši zarputilost, odhodlání...
Více zde

Doprava a logistika

V ROWAN LEGAL si uvědomujeme, že doprava dnes představuje jednu z klíčových oblastí ekonomiky – potřeba přepravy osob i nákladu stále narůstá. I v této oblasti se projevuje vliv nových technologií jako je elektromobilita, inteligentní dopravní systémy...
Více zde

Insolvence & Restrukturalizace

Zavedený tým ROWAN LEGAL pro insolvence a restrukturalizace je zaměřený na tvorbu obchodních řešení, jejichž cílem je maximalizovat zotavení společnosti/uspokojení věřitele a minimalizovat riziko prohlášení úpadku/neuspokojení pohledávek.   Finanční tíseň společnosti nebo obchodního partnera vyžaduje...
Více zde

Energetika, vodárenství, odpady

V poradenství v oblasti energetického práva patříme mezi lídry na českém trhu, což dokazují naše opakovaná vítězství v soutěži Právnická firma roku v této oblasti (v roce 2019 i 2020) i ocenění...
Více zde

Rozhodčí řízení

Rowan Legal patří ke špičce v poskytování služeb v oblasti rozhodčího řízení, což dokazuje opakované umístění mezi „velmi doporučované kanceláře“ v Právnické firmě roku v této oblasti a vysoké hodnocení prestižních zahraničních žebříčků (The Legal 500 a...
Více zde

Správní litigace

Nad rámec konkrétních oborových specializací jsme připraveni poskytnout právní pomoc i v dalších otázkách, při kterých se klient střetává s veřejnoprávní regulací či správním řízením. Poskytujeme tak poradenství např. vysokým školám, řešíme otázky spojené s ochranou životního prostředí, dopravou, vyvlastněním nebo právem na informace.  Ať už klienta čeká přestupkové řízení, řízení o uložení povinnosti, kontrola nebo přezkum...
Více zde

Právo k duševnímu vlastnictví

Právo duševního vlastnictví patří už od založení kanceláře ke klíčovým oblastem naší advokátní praxe, a to nejen kvůli jeho úzké provázanosti na oblast IT práva, ale zejména díky rozsáhlým zkušenostem...
Více zde

Regulace a compliance

Oblast firemní compliance je v dnešní době čím dál důležitější pro podnikání našich klientů, což si velice dobře uvědomujeme. Máme zkušenosti se zaváděním compliance v nejrůznějších oblastech, od ochrany osobních...
Více zde

Bankovní a finanční právo

Oblast bankovnictví a financí je jednou z nejrychleji se rozvíjejících specializací ROWAN LEGAL, což dokazuje mj. skutečnost, že jsme se v poslední době podíleli hned na dvou projektech, které jsou v kontextu ČR zcela unikátní co do své povahy i...
Více zde

Daně a daňové spory

U ROWAN LEGAL jsme přesvědčeni, že by právníci měli velmi úzce spolupracovat s odborníky na daňovou problematiku a struktura každého obchodního případu, zejména pak u přeshraničních transakcí, by měla být postavena...
Více zde

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů a soukromí se v digitálním věku stala významnou právní oblastí, která zažívá neustálý rozvoj spojený s novými technologiemi a technickými možnostmi, ať již jde o Big Data, Internet of Things nebo AI.   V ROWAN LEGAL proto pozorně sledujeme nejen právní a technologické trendy,...
Více zde

ICT a technologické projekty

V právu IT patříme v ROWAN LEGAL ke špičce, což dokazuje 12 vítězství v Právnické firmě roku v této oblasti a vysoké hodnocení zahraničních žebříčků. Díky komplexnosti námi poskytovaných služeb poskytujeme...
Více zde

Civilní litigace

Na náš tým civilní litigace se s důvěrou obrací všichni, kteří hledají prvotřídní pomoc, ať už jde o největší hráče na trhu či jednotlivce s velkými problémy. Umíme poradit s každým případem...
Více zde

Soutěžní právo

V ROWAN LEGAL považujeme právo hospodářské soutěže za jeden z pilířů celé ekonomiky, vytváří totiž právní rámec jejího úspěšného fungování. V naší kanceláři tato oblast spojuje hluboké zkušenosti z robustních...
Více zde

Právo nemovitostí a stavebních projektů

Naše kancelář se již dlouhodobě zabývá problematikou stavebních projektů a nemovitostí, a to ze všech možných úhlů od problematiky smluvních vztahů souvisejících se samotnou projekční a stavební činností, přes koncese, nájmy, pachty...
Více zde

Poradenství v souvislosti s aplikací ZZVZ

V právu veřejných zakázek představuje ROWAN LEGAL tradičního a vysoce oceňovaného partnera jak veřejných zadavatelů, tak i dodavatelů, což dokládá kromě jiného nepřetržitá desetiletá přítomnost mezi velmi doporučovanými kancelářemi v...
Více zde

Automatizace dokumentace

Neztrácejte drahocenný čas přípravou či revidováním smluvní dokumentace. Automatizujte ji a ušetřete tak až 80 % času!

Více zde

SmartWhistle

Jako jediní poskytujeme kompletní a současně jednoduché řešení whistleblowingu na klíč, které zahrnuje všechny nezbytné právní služby a technický nástroj pro podávání oznámení.

SmartWhistle.cz