MENU
Rowan Legal

Sportovní prostředí se posledních několik desítek let kompletně proměnilo, stalo se mnohem konkurenčnější a často agresivnější. Na to reagovala i právní úprava, která v jednotlivých oblastech řeší vztahy týkající se sportovní činnosti. Sportovní právo je dnes již považováno za samostatné právní odvětví, jehož úpravu najdeme v národní legislativě, v právu mezinárodním, právu evropské unie, ale i v legislativě jednotlivých sportovních klubů, svazů a organizací.

V advokátní kanceláři ROWAN LEGAL si velmi dobře uvědomujeme, že sport a právo k sobě v dnešní době mají velice blízko. Disponujeme detailními znalostmi relevantních právních předpisů, dlouholetými praktickými zkušenostmi a pozorně sledujeme aktuální dění a judikaturu, díky čemuž poskytujeme kvalitní služby i s ohledem na specifika, které se v této oblasti objevují.

Advokátní kancelář ROWAN LEGAL prostřednictvím zkušených odborníků se zaměřením na tuto specifickou oblast nabízí precizní právní servis, a to ať se jedná o komplexní právní poradenství pro jednotlivé sportovce, přes poradenství týkající se různorodých právních aspektů sportovních asociací a klubů, až po řešení sporné agendy s touto právní problematikou související, a to v národním i mezinárodním měřítku. Řada našich advokátů je také aktivně zapojena do činností významných sportovních organizací v České republice, mimo jiné působí jako rozhodci v rámci Sboru rozhodců při Fotbalové asociaci ČR s Milošem Olíkem, partnerem advokátní kanceláře ROWAN LEGAL, na pozici předsedy Sboru.

Našim klientům poskytujeme poradenství při vyjednávání smluvních podmínek, při ochraně jejich dobrého jména a v oblasti organizace spolků a sdružení. Ve své praxi se rovněž zabýváme i daňovými aspekty výkonu sportovní činnosti a sponzoringu.

Jak můžeme pomoci:

  • Příprava smluv souvisejících s výkonem sportovní činnosti
  • Příprava smluv spojených se sponzoringem a marketingem
  • Řešení sporů v oblasti sportu prostřednictvím mediací a negociací
  • Zatupování v soudním a rozhodčím řízení
  • Zastupování v disciplinárním řízení
  • Příprava kompletních předpisů sportovních spolků
  • Daňové poradenství