Rowan Legal
CA Forum – Whistleblowing

1.10.2019

V EU i České republice je whistleblowing aktuálním tématem. Zatímco nová evropská směrnice o whistleblowingu čeká na finální schválení Radou Evropské Unie, v České republice se souběžně připravuje zákon o ochraně oznamovatelů. Oznamovatelé protiprávního jednání mají být chráněni jak ve…

KONFERENCE: České právo a informační technologie

26.9.2019

Jan Tomíšek se dnes účastní panelové diskuze k tématu „Práva k datům a umělá inteligence“ v rámci konference České právo a informační technologie, pořádané Ústavem práva a technologií Masarykovy univerzity . Diskuze se dotkne inciativ Evropské komise k zavedení nového práva…

Konference: Problematické instituty zákona o veřejných zakázkách

25.9.2019

Zajímáte se o veřejné zakázky? Dnes proběhne konference s názvem: Problematické instituty zákona o veřejných zakázkách, na které bude přednášet i náš partner Vilém Podešva. Dopolední blok bude zaměřen na hodnocení kvality, které je v dnešní době stále aktuální a…

IT mezi paragrafy 2019

24.9.2019

Jan Tomíšek dnes vystupuje na konferenci IT mezi paragrafy, kde posluchačům přiblíží prevenci vendor lock-in při pořizování informačního systému. Jeho příspěvek se zaměří na to, co ve smlouvách na pořízení informačního systému požadovat vedle prostého poskytnutí zdrojového kódu dále od dodavatele…

Moderní trendy v IT smlouvách

18.9.2019

Spolu s Českou bankovní asociací jsme minulý týden uspořádali seminář na téma „Moderní trendy v IT smlouvách“, na kterém přednášeli Josef Donát a Jan Tomíšek. Účastníky z řad členů asociace provedli problematikou IT smluv, a to od základů a klasických smluv na…

Konference E-government 20:10

9.9.2019

Ve dnech 3-4. záři se již tradičně konala výroční konference E-government 20:10 na zámku Mikulov. Partner ROWAN LEGAL, Josef Donát, přednášel ve středu o projektu SONIA a jeho právních aspektech. Více o projektu SONIA, v Magazínu Egovernment. Magazín Egovernment: projekt SONIA…

Josef Donát se účastnil konference Transformace 2019

6.3.2019

Partner naší kanceláře Josef Donát se účastnil prvního ročníku konference s názvem Transformace 2019, která se zabývala problematikou digitální transformace finančních služeb. Mezi hlavní témata patřil: vývoj platebních systémů v rukou (ne)bankovních poskytovatelů, transformace distribučních kanálů a komunikace se zákazníkem nebo ‘Start-upizace’…

Studentská akademie: KLP Games – Správa

4.3.2019

Před dubnovým termínem KLP ze správního práva pořádáme pod hlavičkou advokátní kanceláře ROWAN LEGAL semináře „KLP Games – Správa“. Navazujeme na semináře z předchozích let, které nejprve organizoval Michal Třešňák ještě během studií a loni již pod záštitou ROWANu. Cílem seminářů je…

Michal Nulíček v úterý přednášel na semináři Budoucnost ochrany autorských práv v EU a ČR

4.2.2019

Partner naší kanceláře Michal Nulíček se v úterý aktivně zúčastnil semináře v Poslanecké sněmovně o evropské reformě autorských práv a jejích možných dopadech. Diskutovat se bude zejména o čl. 11, který má zavést nová práva pro vydavatele tiskovin, jakož i…

Tým vedený advokátem Ondřejem Křížkem úspěšně dokončil intraskupinovou transakci pro klienta AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

15.1.2019

Tým vedený advokátem Ondřejem Křížkem před Vánocemi úspěšně dokončil projekt pro klienta AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Jednalo se o intraskupinovou transakci, kdy společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. vkládala část závodu do nově vznikající společnosti AVE Pražské komunální služby…

← Starší příspěvky