MENU
Rowan Legal

V ROWAN LEGAL si uvědomujeme, že doprava dnes představuje jednu z klíčových oblastí ekonomiky – potřeba přepravy osob i nákladu stále narůstá. I v této oblasti se projevuje vliv nových technologií jako je elektromobilita, inteligentní dopravní systémy v čele s automatizací řízení apod. Těmto otázkám se na odborné úrovni věnujeme, a mj. i díky aktivní činnosti v rámci Sdružení pro dopravní telematiku jsme schopni účinně a odborně na výši pomáhat klientům s realizací jejich záměrů, které významně ovlivňují dopravní situaci a efektivitu fungování dopravních služeb v ČR. 

Naše kancelář nabízí komplexní právní poradenství jak v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury při realizaci významných dopravně-liniových staveb, tak v otázkách nejrůznějších dopravních služeb, telematických řešení a regulatoriky. 

Mezi naše klienty patří jak vrcholné instituce a orgány zajišťující rozvoj silniční, železniční, letecké i vodní dopravy na území ČR, tak významní hráči ze soukromé sféry, kterým pomáháme s realizací jejich projektů v souladu s často nepřehlednou a matoucí legislativou. 

Jak můžeme pomoci: 

  • Příprava zadávacích podmínek a smluvní dokumentace pro dopravní projekty realizované veřejnými zadavateli včetně nabídkových řízení na veřejné služby v přepravě cestujících. 
  • Administrace zadávacích a nabídkových řízení dle ZZVZ i zákona č. 194/2010 Sb. 
  • Zastupování zadavatelů, případně dodavatelů a dopravců při účasti v zadávacích a nabídkových řízeních, v řízeních před ÚOHS či jiných správních a soudních řízeních. 
  • Regulatorní poradenství, zastupování v rámci licenčních a jiných povolovacích řízení a procesů. 
  • Příprava odborných stanovisek, žádostí, vyjádření, analýz a rozborů. 

Vybrané reference:  

DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY
Příprava a právní poradenství k jedné z klíčových zakázek pro dopravní podnik města Prahy, jejímž předmětem je zajištění komplexního servisu vlaků metra 81-71M na linkách metra A a B od r. 2021 na dobu 15 let. 

O2 CZECH REPUBLIC
Spolupráce na projektu C-Roads v České republice pro O2 Czech Republicposkytovatele téměř osm miliónů mobilních a pevných linek a dalších ICT služeb. Projekt v ČR je pilotním projektem pro celoevropský C-Roads. Cílem je zlepšit bezpečnost na silnicích v EU a položit základy používání C-ITS systémů a systémů pro automatizované řízení vozidel. 

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Vytvoření koncepčního rámce a právního posouzení realizovatelnosti včetně následné přípravy konkrétních zadávacích podmínek a souvisejícího právního poradenství k jedné z klíčových zakázek pro zadavatele ŘSD, jejímž předmětem je rozšíření kapacit truckparků (parkovacích stání pro vozidla mezinárodní kamionové dopravy) formou služby, a to na vybraných úsecích dálniční sítě ČR (bude realizováno veřejnou zakázkou rozdělenou na několik částí). 

ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČESKÉ REPUBLIKY
Příprava zasmluvnění projektu Neopteryx, který spočívá v pořízení nového systému pro řízení leteckého provozu na území ČR od Francouzské společnosti Thales 

ŠKODA AUTO DIGILAB
Komplexního smluvní zastřešení a vyjednání smluvní dokumentace pro inovativní dceřinnou společnost největšího výrobce automobilů v ČR s různými smluvními stranami v rámci do té doby v ČR unikátního projektu BeRider, jehož předmětem je zavedení služby sdílených elektrických skútrů v ČR.