MENU
Rowan Legal
  • mlicko@rowan.legal

David se specializuje zejména na oblast veřejných investic, v jejímž rámci se zaměřuje zejména na energetiku, zakázkovou a smluvní problematiku v oblasti IT, stavebnictví a další. Poskytuje komplexní právní poradenství jak zadavatelům veřejných zakázek, tak uchazečům o veřejné zakázky v oblasti přípravy jejich nabídek i ve všech ostatních fázích cyklu veřejného investování.

David má zkušenosti s poskytováním právní podpory při přípravě zadávacích dokumentacíve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, včetně zpracování komplexních smluvních podmínek v mnoha významných projektech, jejichž hodnota dosahovala miliard Kč. Poskytuje též dílčí právní stanoviska ke klíčovým problémům v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Problematikou zadávání veřejných zakázek se soustavně zabývá od r. 2004, účastnil se práce poradních orgánů EU a WTO, působil jako expert nominovaný Evropskou komisí k posouzení stavu přípravy Bulharska a Rumunska v oblasti harmonizace práva veřejných zakázek před jejich vstupem do EU a jako expert twinningového projektu v Chorvatsku.Má zkušenosti ze státní správy včetně oblasti legislativy.

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. – komplexní podpora klienta při účasti v zadávacích řízeních, a to při přípravě nabídky i dále v procesu zadávacího řízení; komplexní podpora klienta v rámci úpravy smluvních vztahů se zákazníky (primárně obce) v návaznosti na změny odpadové legislativy (změna cca 1500 smluv); dílčí právní poradenství zejména ve vazbě na oblast smluvní a veřejných zakázek.

DILLER SCOFIDIO + RENFRO – právní služby dodavateli v rámci účasti v soutěžích o návrh (Brno, nové hlavní nádraží, Vltavská filharmonie).

Výrobce speciálních kolejových vozidel – komplexní právní poradenství v souvislosti s účastí klienta v zadávacích řízeních v ČR.

Blažek Holding – podpora v rámci řešení právních vztahů při realizaci veřejných zakázek, právní podpora ve vztahu k otázkám účasti klienta v zadávacích řízeních.

Česká rozvojová agentura – komplexní poradenství ohledně nastavení zadávacích řízení v oblasti rozvojových projektů, příprava zadávacích dokumentací pro veřejné zakázky v oblasti čištění odpadních vod se smluvními podmínkami založenými na žluté knize FIDIC.

Severočeská vodárenská společnost a.s., projekt „Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020“ – v rámci této právní služby se podílí na poskytování komplexní právní služby související s realizací uvedeného projektu s hodnotou desítek mld. Kč bez DPH.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – zpracování analýz na různá témata v oblasti vodohospodářství (odběratelské smlouvy, ochranná pásma, odpovědnost za zajištění odtoku srážkových vod a další).

Ředitelství silnic a dálnic – poradenství v souvislosti s projekty výstavby a rekonstrukce dopravní infrastruktury. V rámci této právní služby poskytuje klientovi služby spočívající v poradenství v oblasti veřejných zakázek a smluvních aspektů projektů, jakož i právní analýzy.

Mlíčko, David: Přehled a stav legislativy týkající se veřejných zakázek, základ úpravy, in: Veřejné zakázky, Praha: IIR, 2007

Mlíčko, David: Vývoj právní úpravy zadávání veřejných zakázek ve světle nově připravovaného zákona, in: Veřejné zakázky od A do Z, Praha: Verlag Dashofer 2006

Vzdělání

Škola: Uppsala Universitet, 2003
Obor studia: Statsvetenskamp

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 2001
Obor studia:  Právo a právní věda

Škola: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, 2001
Obor studia: Politologie a mezinárodní vztahy

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:   

  • Senior Associate (10/2022–současnost)
  • Associate (2017–2022)

Společnost: Česká televize
Pozice: Právník (2013–2017)

Společnost: MT Legal, advokátní kancelář, s. r. o.
Pozice: Advokátní koncipient (2010–2013)

Společnost: Úřad vlády ČR
Pozice: Ředitel odboru rozpočtu a veřejných zakázek (2007–2009)

Společnost: Ministerstvo pro místní rozvoj
Pozice: Právník (2004–2007)

Společnost: Pozemkový úřad Praha
Pozice: Právník (2003–2004)