MENU
Rowan Legal
  • votrubec@rowan.legal

Jiří Votrubec je vedoucím zakázkového desku a specialistou v oblasti veřejných investic s přesahem do práva ICT. Poskytuje komplexní právní poradenství jak zadavatelům veřejných zakázek, tak uchazečům o veřejné zakázky, jakož i jakýmkoli subjektům při realizaci projektů souvisejících s oblastí ICT, stavebnictví nebo dopravy a logistiky, a to ve všech fázích zadávacího řízení (včetně zastupování v řízení před ÚOHS) i v navazující realizační fázi vysoutěžené smlouvy.

Jiří Votrubec se rovněž aktivně věnuje psaní odborných článků a publikací souvisejících s tématem veřejných zakázek, jakož i lektorské činnosti. Je rovněž jedním ze spoluautorů komentáře k aktuálnímu zákonu o zadávání veřejných zakázek.

Jiří Votrubec má hluboké zkušenosti s poskytováním právní podpory při přípravě zadávacích dokumentací ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, včetně zpracování komplexních smluvních podmínek v mnoha významných projektech (z oblasti ICT, stavebnictví, dopravy apod.), jejichž hodnota dosahovala miliard Kč, a s poskytováním právní podpory uchazečům o nejvýznamnější veřejné zakázky zadávané v České republice, a to i s projekty spolufinancovanými z operačních programů Evropské unie. Poskytuje též dílčí právní stanoviska ke klíčovým problémům v oblasti zadávání veřejných zakázek a bohaté zkušenosti má také s řízeními před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Jiří Votrubec poskytuje podporu dodavatelům i zadavatelům rovněž v realizační fázi plnění smluv vysoutěžených v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek. Své služby poskytuje v českém i anglickém jazyce.

Poskytl komplexní právní služby související s úspěšným zadáním veřejné zakázkya vyjednáním související smlouvy na komplexní full service vlaků metra M1 na trase metraC v hodnotě přesahující 7 miliard Kč bez DPH.

Poskytl komplexní právní služby související s úspěšným zadáním veřejné zakázkya vyjednáním související smlouvy na komplexní full service vlaků metra 81-71M na trase metra A a B v hodnotě přesahující 15 miliard Kč bez DPH.

Poskytl komplexní právní služby související se zadáním veřejné zakázky zadavatele Severočeská vodárenská společnost a. s. na provádění stavebních prací ve vztahuk vodohospodářské infrastruktuře (vodovody, kanalizace a objekty na nich) na území Ústeckého a Libereckého kraje v hodnotě 2,3 miliardy Kč bez DPH.

Poskytl komplexní právní služby související s úspěšným zadáním veřejné zakázky zadavatele Ředitelství silnic a dálnic ČR směřující ke konverzi stávajícího systému NDIC do otevřené architektury s maximálním využitím stávající hardware a software infrastruktury a datových zdrojů, včetně zajištění komplexní podpory tohoto systému na dobu neurčitou, v hodnotě 230 mil. Kč bez DPH.

Poskytl komplexní právní služby související s úspěšným zadáním veřejné zakázky zadavatele Ředitelství silnic a dálnic ČR, jejímž předmětem je dodávka plošného monitorovacího telematického systému, který bude poskytovat garantované informace v reálném časeo aktuální dopravní situaci na strategické síti komunikací TEN-T v ČR, v hodnotě 350 mil. Kč bez DPH.

Podešva, V., Sommer, L., Votrubec, J., Flaškár, M., Harnach, J., Měkota, J., Janoušek, M.: Zákon o zadávání veřejných zakázek. Zákon o registru smluv. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, spoluautor

Podešva V., Olík M., Janoušek M., Stránský J.: Zákon o veřejných zakázkách, Komentář po novele provedené zákonem č. 55/2012 Sb., elektronická verze do ASPI, člen zpracovatelského kolektivu

Podešva V., Olík M., Janoušek M., Stránský J.: Zákon o veřejných zakázkách, Komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011, člen zpracovatelského kolektivu

Jako jeden z vedoucích členů týmu se podílel na získání ocenění Právnická firma roku 2013, 2017 a 2022 pro ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., v kategorii Veřejné zakázky a dále Právnická firma roku 2021 pro ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., v kategorii Doprava a logistika.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2012
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta, 2010
Obor studia:  Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Partner (10/2019–současnost)
  • Managing Associate (4/2019–9/2019)
  • Senior Associate (01/2015–4/2019)
  • Associate (06/2014–12/2014)
  • Junior Lawyer (07/2010–05/2014)
  • Paralegal (10/2008–06/2010)