MENU
Rowan Legal
  • andrakova@rowan.legal

Karolína se specializuje na poradenství v oblasti obchodně závazkových vztahů a veřejných zakázek. Dále se specializuje na oblast civilní sporové agendy. V rámci předešlé praxe se věnovala rovněž právu na svobodný přístup k informacím.

Součástí kanceláře je od září roku 2023. Předtím působila několik let v tuzemské advokátní kanceláři, kde se podílela na poskytování právního poradenství zejména klientům z veřejného sektoru. Mezi její klienty patřily především významné společnosti z oblasti dopravy a energetiky. Ve své praxi se převážně zabývala obchodně-závazkovými vztahy a poradenstvím v oblasti veřejných zakázek. Věnovala se rovněž litigacím.

Karolína absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde v roce 2019 získala magisterský titul. Dále je absolventem Fakulty bezpečnostního managementu Policejní akademie České republiky v Praze, během jejíhož studia načerpala zkušenosti z oblasti krizového řízení, kritické infrastruktury a krizové legislativy.

V roce 2023 byla zapsána na seznam advokátů České advokátní komory.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 2019
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Policejní akademie České republiky v Praze, 2017
Obor studia: Bezpečnostní management ve veřejné správě

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Advokát (09/2023–současnost)

Společnost: CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Advokátní koncipient (10/2019–07/2023)
  • Paralegal (09/2017–09/2019)

Společnost: Advokátní kancelář ExIure
Pozice: Paralegal (04/2016–06/2017)