MENU
Rowan Legal
  • fiser@rowan.legal

Martin Fišer se v rámci týmu advokátní kanceláře ROWAN LEGAL specializuje na oblast veřejného sektoru, zejména pak na právo veřejných zakázek s přesahem do práva ICT a závazkového práva.

V rámci své praxe dlouhodobě poskytuje komplexní právní poradenství zadavatelům veřejných zakázek spočívající v přípravě zadávací a smluvní dokumentace a dále také v právní podpoře zadavatelů v rámci procesu zadávání veřejných zakázek. V této souvislosti získal Martin významné zkušenosti se složitými druhy zadávacích řízení, jako je řízení se soutěžním dialogem či řízení o inovačním partnerství. Martin se rovněž zabývá poskytováním právního poradenství dodavatelům účastnícím se zadávacích řízení, a to především dodavatelům z oblasti informačních technologií.

V rámci své praxe se Martin rovněž věnuje tvorbě rozsáhlých právních analýz týkajících se problematických aspektů veřejného zadávání a problematice financování projektů z evropských prostředků.

V současnosti se aktivně věnuje právu ICT zejména v souvislosti s implementacemiICT systémů do infrastruktury veřejných zadavatelů.

Martin Fišer je rovněž aktivní při publikaci odborných článků souvisejících s tématem veřejného zadávání a práva ICT.

Poskytování právní podpory při přípravě zadávací a smluvní dokumentace a při zadání veřejné zakázky na dodávku nástroje na vyhodnocování bezpečnostních událostí pro Dopravní podnik hl. města Prahy, akciová společnost (2022).

Příprava zadávacích podmínek včetně smluvní dokumentace veřejné zakázky na stavební práce spočívající v rekonstrukci úpravny vody pro klienta Severočeská vodárenská společnost a.s. (2022).

Komplexní právní služby související se zadáním veřejné zakázky v soutěžním dialogu na vývoj a implementaci informačního systému pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (2020).

Poskytování právní podpory při zadání veřejné zakázky v soutěžním dialogu na vývoja implementaci informačního systému pro Ministerstvo spravedlnosti ČR (2020).

Komplexní právní služby související se zavedením inovačního partnerství pro městskou část Praha 14 (2019–2020).

Komplexní právní služby při zavádění dynamického nákupního systému na nákup reklamních předmětů pro Dopravní podnik hl. města Prahy, akciová společnost (2020).

Vedení zadávacích řízení Dopravního podniku hlavního města Prahy na dílčí přípravné práce výstavby metra D a výstavbu metra D (2019–2020).

Poskytování komplexního právního poradenství týkajícího se zajištění servisu vozů pražského metra v hodnotě stovek mil. Kč pro klienta Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (2017–2019).

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2010
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Associate (08/2021–současnost)

Společnost: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Pozice: Advokát (04/2021–07/2021)

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: se zaměřením na oblast veřejných zakázek

  • Associate (01/2020–03/2021)
  • Junior Lawyer (11/2016–01/2020)

Společnost: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko
Pozice:

  • Právník / Specialista pro oblast veřejných zakázek (08/2013–10/2016)
  • Specialista pro oblast veřejných zakázek (12/2010–07/2013)