MENU
Rowan Legal
  • spicak@rowan.legal

Ondřej poskytuje klientům právní služby v oblasti veřejných zakázek a veřejných investic vč. problematiky veřejné podpory. Ondřej se dále věnuje oblasti dopravy, logistiky a dopravního práva, jakož i práva informačních technologií.

Ondřej se primárně věnuje právnímu poradenství zadavatelům veřejných zakázek zejm. při přípravě zadávacích podmínek, v průběhu zadávacího řízení vč. vyřizování případných námitek a zastupování v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či před správními soudy. V této souvislosti se podílel na přípravě zadávací dokumentace k významným veřejným zakázkám pro klienty zejm. ze sektoru ICT, stavebnictví a dopravy. Souhrnná hodnota veřejných zakázek, na jejichž přípravě se podílel, dosahuje výše desítek mld. Kč.

Ondřej poskytuje zakázkové poradenství rovněž dodavatelům ucházejícím se o veřejné zakázky ve fázi přípravy jejich nabídek i ve všech ostatních fázích cyklu veřejného investování.

V sektoru dopravy a logistiky se věnuje novým technologiím, jako je autonomní mobilita, elektromobilita či inteligentní dopravní systémy, jakož i projektům souvisejícím s dopravní obslužností a dopravní telematikou obecně.

Klientům z oblasti veřejné správy poskytuje poradenství týkající se práva veřejných zakázek pro projekty ze sektoru ICT, stavebnictví a dopravy.

Poskytoval právní podporu veřejnému zadavateli při zajištění servisu dopravně-telematických zařízení v hodnotě stovek mil. Kč, včetně poradenství v rámci řízení o přezkumu postupu zadavatele před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Poskytuje průběžné poradenství v oblasti ochrany hospodářské soutěže ve věcech v hodnotě dosahující řádu desítek milionů Kč velké investiční a developerské skupině.

Poskytuje pravidelnou podporu při zavádění a udržování compliance systémů několika významným společnostem podnikajícím v oblasti energetiky a dopravy.

Zahraničním klientům poskytuje právní služby v oblasti licenčních řízení, regulatorních otázek a farmaceutického práva.

Jako jeden z členů týmu specializace Doprava a logistika se podílel na získání ocenění Právnická firma roku CZ pro ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. – vítěz kategorie Logistika a dopravní stavby v roce 2021.

Vzdělání

Škola: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2022
Obor studia: Realitní inženýrství

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2016
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 2015
Obor studia: Podniková ekonomika a management

Škola: Northumbria Law School, Northumbria University, Newcastle upon Tyne, 2016
Program: Erasmus+

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Advokátní koncipient (05/2018–04/2021)
  • Advokát (05/2021–současnost)

Společnost: MONETA Money Bank, a.s.
Pozice: Regulatory Compliance Specialist (08/2017–04/2018)

Společnost: Nejvyšší správní soud
Pozice: Poradce oddělení dokumentace a analytiky (09/2016–07/2017)