MENU

Advokátní kancelář ROWAN LEGAL trvale podporuje vytváření podmínek pro efektivní sladění pracovního, soukromého a rodinného života.

Dlouhodobě zvyšujeme podíl flexibilních forem práce (částečných úvazků a práce z domova), kterými jako společnost podporujeme jistotu zachování zaměstnání pro rodiče vracející se z mateřské a rodičovské dovolené. Takový úvazek není problém rovněž na manažerských pozicích.

Aktivně se soustředíme na politiku kanceláře ve vztahu k rovným příležitostem a zajišťujeme našim zaměstnancům stejné finanční ohodnocení a rovnost příležitostí bez ohledu na pohlaví.

Naše zaměstnance trvale podporujeme a dbáme na jejich rozvoj. Jejich profesní posun je pro nás prioritní, proto aktivně zvyšujeme jejich kompetence.