MENU
Rowan Legal

Specializace pracovní právo je jednou z dynamicky se rozvíjejících specializací v ROWAN LEGAL. V posledních letech se kancelář v oblasti pracovního práva řadí mezi doporučované kanceláře žebříčkem Právnická firma roku.  

V rámci oblasti pracovního práva poskytujeme komplexní právní poradenství především zaměstnavatelům a manažerům, a to jak formou přípravy pracovněprávní dokumentace a právních posouzení, tak formou i zastupování před soudy nebo správními orgány.  

V souvislosti s mezinárodní mobilitou pracovní síly je nedílnou součástí našich služeb také podpora v oblasti cizineckého práva, zejména pak při zajištění veškerých zákonných formalit k pobytu a/nebo výkonu práce cizích státních občanů a jejich rodinných příslušníků na území České republiky.  

Při poradenství zohledňujeme přesahy do dalších právních specializací a úzce spolupracujeme s kolegy zejména z oblasti ochrany osobních údajů, práva IT, autorskoprávní ochrany, daní a práva sociálního zabezpečení.  

Jak můžeme pomoci:

  • Vypracovávání a posouzení pracovních, manažerských a jiných smluv a jejich automatizace. 
  • Příprava a revize pracovních řádů a vnitřních předpisů zaměstnavatele. 
  • Poradenství při ukončování pracovněprávních vztahů, včetně aspektů hromadného propouštění. 
  • Nastavení vztahů s agenturou práce nebo podnikajícími fyzickými osobami (prevence rizik týkající se tzv. švarcsystému). 
  • Poradenství v oblasti zákazu konkurence v pracovněprávních vztazích. 
  • Elektronizace pracovněprávních jednání. 
  • Programy odměňování zaměstnanců, opce na nákup akcií. 
  • Posouzení přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů.
  • Zastupování v pracovněprávních sporech a ve správních řízeních (správní řízení dle zákona o inspekci práce). 
  • Vysílání zaměstnanců z/do ČR a získávání pobytových titulů potřebných k pobytu a výkonu práce na území ČR. 

Vybrané reference:

CGI IT
Pracovněprávní služby zahrnující mj. otázky nastavení spolupráce s podnikajícími fyzickými osobami pro českou pobočku nadnárodní poradenské společnosti v oblasti IT. 

OPW 
Pracovněprávní poradenství v souvislosti uzavřením závodu a hromadným propuštěním při uzavření českého výrobního závodu americké společnosti. 

ŠKODA AUTO DIGILAB 
Vypracování vzorové pracovněprávní dokumentace pro dceřinou společnost největšího výrobce automobilů v ČR, ŠKODA AUTO. 

KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, VIENNA INSURANCE GROUP 
Právní analýza týkající se možnosti digitalizace HR procesů (projekt tzv. bezpapírové personalistiky) přednímu pojišťovací skupině ve střední a východní Evropě. 

EPAM SYSTEMS 
Pracovněprávní poradenství při zaměstnávání občanů ze zemí mimo EU.