MENU
Rowan Legal
  • kral@rowan.legal

Samuel Král se v týmu advokátní kanceláře ROWAN LEGAL zaměřuje zejména na oblast práva duševního vlastnictví, IT, kybernetické bezpečnosti, franšízingu a obecné smluvní agendy mezi podnikateli. Jeho klienti jsou české a mezinárodní společnosti ze sektorů IT, on-line služeb, finančních služeb, energetiky a výrobního průmyslu a veřejní zadavatelé různé velikosti.

Samuel je akreditován Úřadem průmyslového vlastnictví pro poskytování služby IP Scan pro grantový program Ideas Powered for Business – SME Fund.

Samuel studoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a v Anglii a profesně dříve působil 2 roky v mezinárodní advokátní kanceláři Baker McKenzie a předtím více než 4 roky v Havel & Partners.

Samuel Král je častým řečníkem na lokálních i mezinárodních konferencích a také autorem několika desítek odborných i populárně naučných článků převážně z oblasti práva duševního vlastnictví a kybernetické bezpečnosti.

Zastupování subjektu státní správy při uzavírání smlouvy na podporu, provoz a rozvoj informačního a komunikačního systému s objemem plnění kolem 500 milionů Kč ročně.

Právní poradenství jedné z největších bank se zaváděním bankovního outsourcingu a cloudu v rámci systémů souvisejících s výkonem její činnosti.

Zastupování subjektu státní správy při uzavírání smlouvy na podporu, provoz a rozvoj informačního systému z oblasti základních registrů s objemem plnění v řádu stovek milionů Kč ročně – jednalo se o vyjednávání se 3 dodavateli ke 3 vzájemně propojeným systémům.

Zastupování klienta v účasti na plnění veřejné zakázky na podporu a rozvoj informačního systému veřejné správy s objemem plnění v řádu stovek milionů Kč ročně.

Právní poradenství subjektu státní správy při vytváření smluvních vzorů pro zadávání veřejných zakázek v IT, včetně implementace podmínek dle regulace kybernetické bezpečnosti.

Právní poradenství hned několika ministerstvům při veřejných zakázkách na implementaci, podporu a rozvoj informačního systému státní správy. Například v rámci implementace řešení Service Desku, elektronizace agend, řízení procesního postupu v rámci elektronizovaných agend apod., s plněním v rozsahu od 60 milionů do 500 milionů Kč.

Zastupování dodavatele při vyjednávání uzavření smluv na dodávky modulárních datových center na klíč jednomu z největších provozovatelů/prodejců průmyslových datových center.

Zastupování jedné z největších automobilek v doménových sporech v několika zemích EU.

Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových : Aktuální a další práva duševního vlastnictví v nové evropské harmonizační vlně s přihlédnutím k aplikační praxi v EU a ČR, Žikovská Petra; Dobřichovský Tomáš; Císařová Zuzana; de Korver Zuzana; Sapák Jan; Košík Petr, Praha, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, ediční středisko v nakladatelství Eva Rozkotová, 71, ISBN: 978-80-7630-009-5

Zrušení konceptu sui generis práva k elektronicky přístupným databázím a potenciální dopady takového kroku, Král Samuel, Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: Právně rozdělený svět v globálním on-line prostředí, Praha, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, ediční středisko v nakladatelství Eva Rozkotová, 20-28, ISBN: 978-80-7630-017-0

Akreditace ÚPV pro poskytování služby IP Scan pro grantový program Ideas Powered for Business – SME Fund, 2022

Specifika uzavírání smluv na IT projekty, 2016

Poslední otázky práva IT, 2017

Negociace – umění vyjednávat, 2018/2019

Certifikát pro znalce církevního práva

 

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2016
Obor studia: Právo k duševnímu vlastnictví

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2015
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: University of Central Lancashire, Faculty of Law, 2015
Obor studia: Právo

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Seniorní advokát (10/2021–současnost)

Společnost: Baker McKenzie
Pozice: Advokát (10/2019–09/2021)

Společnost: HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Pozice:

  • Advokátní koncipient (08/2015–01/2019)
  • Advokát (01/2019–09/2019)

Společnost: Hospodářská komora České republiky
Pozice: Student (07/2012–07/2015)

Společnost: Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář
Pozice: Student (02/2010–06/2012)