MENU
Rowan Legal

Nové technologie zažívají boom a klíčovým slovem se stala inovace, která se prosazuje ve všech oblastech lidské činnosti. Celý tým špičkových právníků specializujících se na oblast IT a telekomunikací proto pozorně sleduje vývojové trendy, neustále se vzdělává a podílí se na inovativních projektech, které významně překračují obvyklé pojetí práva. Na základě takto získaných znalostí jsme schopni poskytovat profesionální služby různorodým klientům, od inovativních start-upů přes společnosti vyvíjející software, poskytovatele cloudových služeb až po globální technologické leadery, kteří jsou ve svých oborech inspirací pro ostatní.

Máme bohaté zkušenosti, mnohaletou praxi a můžeme tak našim klientům nabídnout efektivní servis a pomoc v mnoha oblastech, mezi které můžeme s čistým svědomím zařadit mimo jiné e-commerce, kybernetickou bezpečnost, implementaci informačních systémů, cloud computing, outsourcing, telekomunikace (včetně regulatorních požadavků) až po nepominutelnou oblast ochrany osobních údajů, oblasti digitální identity, elektronických dokumentů či například elektronizace zdravotnictví.

Mezi naše klienty patří jak významní poskytovatelé telekomunikačních služeb, softwarové firmy, poskytovatelé digitálního obsah či cloudových služeb, tak i příjemci takových služeb. Spolupracujeme též s významnými státními úřady či regulátory, zejména ve vztahu k novému zákonu o kybernetické bezpečnosti, novému nařízení eIDAS či evropské regulaci ochrany osobních údajů.

Jak můžeme pomoci:

  • Detailní právní poradenství v oblasti licenčních smluv, vývoje software, právních vztahů s programátory, licenčních auditů;
  • Registrace ochranných známek, patentů včetně rešerší
  • Risk analýzy a právní posouzení implementace cloudových služeb (Google Apps, Office 365, Salesforce a další) s přihlédnutím k regulatorním požadavkům;
  • Kompletní legal compliance zpracování osobních údajů, outsourcing funkce data protection officera;
  • Právní podpora při naplňování zákona o kybernetické bezpečnosti, resp. nové směrnice NIS
  • Kompletní smluvní dokumentace pro implementace informačních systémů, dodávky infrastruktury, outsourcing či software-as-a-service řešení
  • Regulace telekomunikací, smlouvy o propojení, právní podpora virtuálních operátorů;
  • Právní posouzení soutěžních aspektů či podpora v rámci zadávacích řízení na veřejné zakázky v oblasti ICT
  • Podpora při soudním, arbitrážním i mimosoudním řešení sporů v oblasti ICT včetně mediace