MENU
Rowan Legal
  • lindnerova@rowan.legal

Adéla se specializuje na poradenství v oblasti veřejných investic s přesahem do práva informačních technologií. Poskytuje komplexní právní poradenství zadavatelům veřejných zakázek a uchazečům o veřejné zakázky, a to ve všech fázích zadávacího řízení  i v navazující realizační fázi vysoutěžené smlouvy. Dále se věnuje správní litigaci a právnímu poradenství v oblasti práva životního prostředí a energetiky.

Adéla přišla v roce 2022 po svém působení v advokátních kancelářích v České republice. V roce 2021 absolvovala PFUK kde získala magisterský titul. Absolvovala semestrální studium na Univerzitě v Aarhusu, kde se zaměřila na autorské právo a mezinárodní obchodní smlouvy. Od roku 2020 je redaktorkou odborného internetového portálu Iurium.cz.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2021
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Aarhus University, 2020
Obor studia: Právo

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Advokátní koncipient (03/2022–dosud)

Společnost: Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.
Pozice:

  • Advokátní koncipient (01/2021–02/2022)
  • Paralegal (07/2020–12/2020)

Společnost: Advokátní kancelář Tomsa & spol.
Pozice: Paralegal (09/2017–12/2019)

Společnost: Advokátní kancelář Šelder
Pozice: Paralegal (09/2015–08/2017)