MENU
Rowan Legal
  • farska@rowan.legal

Martina Farská se specializuje na oblast řešení sporů. Ve své praxi se zaměřuje na arbitráže, včetně mezinárodních obchodních arbitráží a investičních sporů.

Martina do advokátní kanceláře přišla v roce 2023 po svém působení v advokátní kanceláři ve Velké Británii, kde přes pět let sbírala zkušenosti zejména v oblasti řešení sporů; především smluvních sporů, vymáhání pohledávek a případů nedbalosti. Má také zkušenosti s řešením sporů mezi akcionáři včetně poradenství v souvislosti s odpovědností členů statutárního orgánu a jiných volených orgánů.

Martina má zkušenosti s vedením případů ve všech fázích soudního řízení před podáním žaloby i po jejím podání, včetně poskytování poradenství ohledně metod řešení sporů, jako je například mediace.

V roce 2021 byla zapsána na seznam Solicitors Regulation Authority jako Solicitor v Anglii a Walesu (česky: anglický advokát). Martina je absolventkou University of Warwick, kde získala titul s vyznamenám první třídy a University of Law, kde získala magisterský titul a prospěla s vyznamenáním.

Vzdělání

Škola: University of Law, 2020
Obor studia: Právo, Business a Management (LPC with MSc)

Škola: University of Warwick, 2016
Obor studia: Právo a Sociologie (BA, Qualifing Degree)

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Associate (05/2023–dosud)

Společnost: Freeths LLP
Pozice: 

  • Associate (09/2021–03/2023)
  • Koncipient (03/2020–09/2021)
  • Paralegal (08/2017–03/2020)

Společnost: Leigh Day
Pozice: Paralegal (02/2017–08/2017)