MENU
Rowan Legal
  • lunakova@rowan.legal

Gabriela Luňáková se specializuje na poradenství v oblasti M&A a korporátního práva. Dále se zaměřuje na oblast real estate.

Gabriela se v oblasti transakčního poradenství podílela na projektech, kdy klientům poskytovala služby spočívající ve zpracování due diligence cílových společností, přípravě transakční dokumentace a rovněž v účasti na vyjednávání podmínek realizace těchto projektů, a to jak na straně prodávajících, tak na straně kupujících. Gabriela má rovněž zkušenosti s poskytováním služeb v rámci corporate governance. Gabriela poskytovala své právní služby jak českým společnostem, tak nadnárodním korporacím.

Gabriela rovněž disponuje zkušenostmi v oblasti sporové agendy a dále v oblasti real estate a související smluvní dokumentace.

Gabriela je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Fakulty sociálních studií na téže univerzitě. V roce 2017 byla zapsána na seznam advokátů České advokátní komory. Gabriela do advokátní kanceláře přišla v roce 2022 po svém působení v jiných advokátních kancelářích v České republice.

Poradenství klientům v korporátních záležitostech všeho druhu, corporate governance (zakládání společností, tvorba holdingů a joint-venture, nastavování akcionářských vztahů, zavádění corporate governance, jakož i revize dříve uvedeného).

Poradenství klientům (s.r.o. a a.s.) při přeměnách společností různého typu.

Poradenství klientům v oblasti smluvní agendy (tvorba vzorových smluv, revize stávajících smluvních stavů, zastupování při negociaci nových a renegociaci stávajících vztahů).

Poradenství české investiční skupině při akvizici nemovitostí v Praze a okolí, včetně sjednání podmínek financování transakce a následného zavádění vlastní corporate governance ve společnosti.

Poradenství české developerské společnosti v souvislosti s výstavbou nemovitostí a jejím financováním.

Poradenství české energetické skupině při akvizici technologických a servisních společností.

Poradenství státnímu podniku v souvislosti s převodem závodu a fúzí s druhým státním podnikem.

Poradenství obcím při nabývání majetku, zejména nemovitostí, a další nakládání s tímto majetkem.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2013
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, 2011
Obor studia: Politologie

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Advokát (05/2022–současnost)

Společnost: HKR advokátní kancelář, s.r.o.
Pozice:

  • Advokát (2017–2022)
  • Advokátní koncipient (2013–2017)

Společnost: Kubištová & Co., v.o.s.
Pozice: Paralegal (09/2011–09/2013)

Společnost:  Ústavní soud České republiky
Pozice: Stážista (05/2012–09/2012)