MENU
Rowan Legal
  • brozek@rowan.legal

Ondřej se v rámci týmu ROWAN LEGAL věnuje zejména oblasti sporné agendy, a to jak v rámci mimosoudního řešení sporů, tak v již zahájeném řízení, a to před obecným soudem, i v řízení před rozhodci.

Ze sporné agendy se pak Ondřej zabývá zejména oblastí nekalé soutěže, právu na náhradu škody či vydání bezdůvodného obohacení; v neposlední řadě pak i stavebním projektům (mj. ve FIDIC úpravě) a sporům plynoucím z této oblasti. Součástí právních služeb, které Ondřej poskytuje, jsou tak analýzy právní situace klienta, podílení se na přípravě procesních strategií v rámci mimosoudní i soudní fázi sporů zahájených nebo hrozících, sjednávání dohod o mimosoudním řešení věci (narovnání), příp. právní pomoc klientům v řízeních před mediátorem.

Během svého působení v ROWAN LEGAL se Ondřej věnoval a věnuje poskytování právních služeb v oblasti sporů pro významné klienty z oblastí telekomunikací, e-commerce, stavebnictví, informačních technologií či veřejného práva. Dále se Ondřej věnuje např. problematice práva na svobodný přístup k informacím.

Poskytoval právní služby klientovi, Hlavnímu městu Praha, v řadě sporů vyplývajících z projektu Opencard.

Poskytoval právní služby klientovi ve věci sporu o nároky týkající se infrastrukturní stavby, výstavby dopravního uzlu.

Poskytoval právní služby klientovi, státnímu podniku, v oblasti zahlazování následků hornické činnosti, mj. ve sporu o určení vlastnictví k 1,8 mil. tun hlušinové sypaniny po těžbě uhlí, nebo ve sporu o náhradu škody přesahující 1,2 mld. Kč.

Podílel se na zpracování právní analýzy pro klienta – ŘSD – ve věci FIDIC smlouvy řešící obchvat Českých Budějovic

Poskytoval právní služby klientovi ve sporech o určení práv k nemovité věci v hodnotě přes 80 mil. Kč.

Podílel se na právních službách klientovi v oblasti stavebnictví – demolice staveb a řešení technických komplikací v podloží a souvisejících nároků za objednatelem.

Podílel se na poskytování služeb významnému klientovi v oblasti trhu srovnávání cen produktů ve sporu s mezinárodní společností, a to v otázce zneužití dominantního postavení a související škody.

Poskytoval právní služby významnému českému mobilnímu operátorovi v řadě sporů týkajících se nároků na odškodnění ze strany bývalých obchodních zástupců.

Encyklopedie českých právních dějin, XII. Svazek, Smlouva (Smlouva adhezní, str. 697–716), Plzeň: Aleš Čeněk, 2018

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2016
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:        

  • Senior Associate (04/2024-současnost)
  • Associate (10/2019–03/2024)
  • Advokátní koncipient (09/2017–09/2019)
  • Paralegal (08/2013–01/2015)

Společnost: BBH, advokátní kancelář, s.r.o.
Pozice: Paralegal, Junior Lawyer (02/2015–08/2017)