MENU

Kdy: 07. února 2024 /18.30-20.00
Kde: Ústav státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1 a on-line
Přednášející: Mgr. Michaela Holíková

Ve středu 7. února se uskuteční další ze série přednášek o právu technologií. Tentokrát na téma chytrá energetická síť. Dovolujeme si vás srdečně pozvat na toto setkání na půdě Akademie věd ČR, kde se bude hovořit o tom, jak environmentální, tak energetická krize obrátila pohled na způsob výroby, přenosu a spotřeby elektrické energie.

Do tradičního modelu vstupují požadavky na posílení podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů elektrické energie, decentralizaci výroby a celkové zvýšení flexibility sítě. Cílem těchto změn je snížit objem emisí vypouštěných do ovzduší odvětvím energetického sektoru, které stále tvoří 30 – 40 % z celkového objemu vypuštěných emisí CO2.

Aby bylo možné tyto změny zavést v požadovaném rozsahu, musí být zajištěna možnost sběru dat ze sítě a schopnost jejího řízení v aktuálním čase, tedy tzv. chytrá síť. Ta bude nahlížena optikou aktuální právní úpravy, která je od samého začátku rámována požadavky klimatického práva promítanými do regulace energetického sektoru.

O tématu bude hovořit Mgr. Michaela Holíková, of Counsel ROWAN LEGAL.

Registrovat na akci se můžete na stránkách Akademie věd ČR.


ÚOHS vydal nové metodiky v oblasti hospodářské soutěže CO SE DĚJE VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽI?