MENU
Rowan Legal
  • jiraskova@rowan.legal

Tereza se specializuje na poradenství v oblasti IT práva, kde se zabývá nejen přípravou softwarových smluv, ale také regulací. Věnuje se také oblasti e-commerce, a to zejména přípravě a revizím obchodních podmínek a související dokumentace. Dále se zabývá ochranou osobních údajů a smluvní agendou.

Do advokátní kanceláře ROWAN LEGAL přišla v roce 2023 po svém předchozím působení v advokátní kanceláři specializující se zejména na oblast IT/IP práva, ochrany osobních údajů a obchodního práva. Při své předchozí praxi se kromě výše uvedených oblastí věnovala také právu obchodních korporací.

Tereza absolvovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, kde získala magisterský titul.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, 2021
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Company: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář, s. r. o
Position: Advokátní koncipient (09/2023 – dosud)

Společnost: Barta.legal s.r.o., advokátní kancelář
Pozice: Advokátní koncipient (07/2021–08/2023)

Společnost: Bird & Bird s.r.o. advokátní kancelář
Pozice: Paralegal (02/2020–06/2021)