MENU
Rowan Legal
  • kania@rowan.legal

Šimon Kania se v ROWAN LEGAL specializuje na poradenství v oblasti finančního práva a bankovnictví pro korporátní klienty. Dále se specializuje na oblast obchodních smluv. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity a zajímá se o fungování finančních trhů jak po stránce právní, tak stránce ekonomické.

Šimon Kania do advokátní kanceláře přišel v roce 2020. Během svých studií si vyzkoušel různé právní pozice. Nějakou dobu působil v neziskovém sektoru, následně vykonával stáž na soudě a aktuálně již několik let působí v advokacii. Během studií také nasbíral zkušenosti na zahraničních školách práva včetně pobytu v zahraničí v rámci projektu Erasmus+.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2022
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: University of Latvia, 2022
Obor studia: Právo

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Senior Paralegal, Advokátní koncipient (2020–současnost)

Společnost: KROUPAHELÁN, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Paralegal (10/2019–08/2020)

Společnost: Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.
Pozice: Odborný právní poradce (09/2018–09/2019)