MENU
Rowan Legal
  • hejl@rowan.legal
Pavel Hejl

Pavel Hejl se v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL specializuje zejména na oblast informačních technologií, kybernetické bezpečnosti, ochranu osobních údajů a problematiku digitalizace dokumentů a elektronického podpisu. Dlouhodobé zkušenosti má ale také v oblastech ochrany hospodářské soutěže a práva telekomunikací.

Ve své praxi Pavel Hejl poskytuje v oblasti informačních technologií právní poradenství jak globálním ICT společnostem, tak předním společnostem v České republice, a to zejména při výběru dodavatelů komplexních a technologicky náročných podnikových informačních systémů a vyjednávání související smluvní dokumentace (zejména implementačních smluv a smluv o podpoře a údržbě informačních systémů). Kromě toho má Pavel dlouhodobé zkušenosti s působením pro technologické společnosti jako takzvané „virtuální právní oddělení“.

Pavel dále také často prezentuje na konferencích v celé České republice a je jedním z autorů komentáře k patentovému zákonu, vydaného v roce 2017 v nakladatelství C. H. Beck.

Právní poradenství České poště, státní poštovní společnosti České republiky, ohledně kompletního outsourcingu ICT poptávaného v rámci veřejné zakázky.

Asistence České poště v souvislosti s vyjednáváním komplexní změny smlouvy s Ministerstvem vnitra České republiky o správě informačního systému datových schránek, služby zahrnovaly nejen přípravu smluvní dokumentace, ale také komplexní analýzu rizik pro Českou poštu, která musela být vyřešena před implementací těchto nových funkcí.

Právní poradenství přední české společnosti zabývající se distribucí zemního plynu při zavádění nového informačního systému pro podporu účetnictví, správy zákazníků a jiných procesů společnosti (ERP, WDM/EAM). Komplexní právní služby zahrnovaly vytvoření smluvní dokumentace, jednání s uchazeči o podmínkách dodávky informačního systému, asistence klientovi při výběru dodavatele a vyjednávání smluvní dokumentace s vybraným dodavatelem.

Asistence klientovi přední české bance při vyjednávání smluvní dokumentace na migraci datového centra. Poradenství se týkalo smluvního zajištění vysokých standardů technických, provozních, bezpečnostních a organizačních podmínek spolehlivého, nepřetržitého a efektivního provozu datového centra, včetně zohlednění regulatorních požadavků.

Právní poradenství ČEZ Prodej při vyjednávání smluvní dokumentace na strategické partnerství při prodeji energií a obsluze zákazníků na pobočkách České pošty.

Chloupek, V., Hartvichová, K. a kol. Patentový zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, 350 s.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Karlovy univerzity v Praze, 2010
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze, 2008

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:        

  • Counsel (2022–současnost)
  • Senior Associate (2019–2022)

Společnost:  SafeDX s.r.o.
Pozice: Virtual General Counsel (2016–současnost)

Společnost: Bird & Bird s.r.o. advokátní kancelář
Pozice:

  • Senior Associate (2019–současnost)
  • Associate (2013–2017)
  • Junior Associate (2011–2013)

Společnost:  Weinhold Legal v.o.s.
Pozice:

  • Senior Associate (2019–současnost)
  • Junior Lawyer (2010–2011)
  • Paralegal (2006–2010)

Společnost: VUMS Legend s.r.o.
Pozice: IT system developer (2002–2007)