MENU
Rowan Legal
  • jilek@rowan.legal

Ondřej se specializuje na oblast zadávání veřejných zakázek, hospodářskou soutěž a dále na oblast ICT práva.

Ondřej získává zkušenosti z praxe v různorodých oblastech práva, především pak v oblasti práva hospodářské soutěže a práva veřejných zakázek. Zabývá se mimo jiné zpracováváním rešerší, přípravou právních analýz, podáním a dokumentů, revidováním smluv, přípravou podkladů k odborným článkům a obecně poskytováním plné podpory ostatním členům kanceláře.

Ondřej do advokátní kanceláře nastoupil koncem roku 2022. Ondřej je studentem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde studuje od roku 2019.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, (2019–dosud)
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Paralegal (12/2022–dosud)