MENU
Rowan Legal
  • jenicek@rowan.legal

Michal Jeníček se v ROWAN LEGAL věnuje smluvnímu právu (zejm. přípravě a revizím IT smluv), autorskému právu a právu informačních technologií (zejm. kybernetické bezpečnosti). Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, zajímá se o informační technologie a jejich průnik s právem.

Vedle své dosavadní praxe v advokacii absolvoval Michal několik odborných stáží, například na Českém telekomunikačním úřadě, kde se věnoval sporům dle zákona o elektronických komunikacích, účastnil se připomínkování zákona o právu na digitální služby a odborných seminářů a podílel se i na dalších činnostech úřadu, dále například na obvodním soudu či v Poslanecké sněmovně ČR.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 2022
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Lancaster University – Law School, 2018
Obor studia: Law & Criminology

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Advokátní koncipient / Junior Lawyer (06/2022–současnost)

Společnost: Obvodní soud pro Prahu 5
Pozice: Intern (03–05/2021)

Společnost: AK Vinohradská s. r. o.
Pozice: Paralegal (07/2019–02/2020)

Společnost: Český telekomunikační úřad
Pozice: Intern (10/2018–04/2019)

Společnost: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Pozice: Intern (03–08/2018)

Společnost: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
Pozice: Intern (11/2017–06/2018)

Společnost: AKM Majer & Partners
Pozice: Paralegal (08/2016–08/2017)