MENU
Rowan Legal
  • jirikova@rowan.legal

Michaela Jiříková se v ROWAN LEGAL specializuje na oblast práva obchodních korporací, fúzí a akvizic a transakčního poradenství. Ve své praxi se dále věnuje poradenství v oblasti regulace finančního trhu, zejména ve vztahu k úvěrovýma finančním institucím, a corporate governance včetně compliance.

Michaela má zkušenosti s poskytováním právních služeb českým i zahraničním klientům a investorům převážně ze soukromého sektoru. V oblasti akvizic a prodejů se Michaela v uplynulých letech účastnila řady transakcí jak na straně prodávajících, tak kupujících, zejména v odvětvích finančního, výrobního, technologického, stavebního a energetického průmyslu. Michaela se rovněž věnuje obecnému korporátnímu poradenství včetně komplexního nastavení corporate governance & compliance a poradenství v oblasti regulace finančního trhu zejména ve vztahu k finančním a úvěrovým institucím.

Před nástupem do advokátní kanceláře ROWAN LEGAL Michaela působila mimo jiné téměř pět let v advokátní kanceláři BBH, zkušenosti však nasbírala i v kancelářích jiných velikostí a nastavení.

Komplexní transakční poradenství české investiční skupině při akvizici významné technologické společnosti, včetně post-transakčního nastavení.

Komplexní transakční poradenství české investiční skupině při akvizici strategické nemovitosti a realitního projektu v Praze.

Poradenství české finanční skupině v oblasti regulace a dohledu ze strany ČNB, včetně transakčního poradenství při převodu úvěrové instituce a v souvisejícím schvalovacím řízení před ČNB.

Poradenství při restrukturalizaci společnosti a tvorbě holdingu působících v oblasti obchodu a zpracování investičních cenných kovů, včetně nastavování vztahů mezi akcionáři.

Poradenství české joint venture při akvizici české tradiční výrobní společnosti, včetně sjednání podmínek financování transakce a následného zavádění vlastní corporate governance & compliance ve společnosti.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2015
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Právnická fakulta Univerzity v Antverpách (Belgie), 2015
Obor studia:  International and European Legal Studies Programme

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Senior Associate (09/2022–současnost)
  • Associate (04/2022–08/2022)

Společnost:   ROSE Legal s.r.o., advokátní kancelář
Pozice: Associate (08/2020–03/2022)

Společnost: BBH, advokátní kancelář, s.r.o.
Pozice:

  • Advokát (01/2019–06/2020)
  • Advokátní koncipient (10/2015–01/2018)

Společnost: Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář
Pozice: Paralegal (09/2012–08/2014)