MENU
Rowan Legal
  • majarova@rowan.legal

Martina se specializuje na oblast insolvenčního práva a restrukturalizace, ve které se věnuje poradenství klientům z řad věřitelů a dlužníků v jakékoliv fázi insolvenčního řízení. Dále se specializuje na soudní spory před civilními soudy.

V rámci své praxe poskytuje komplexní právní poradenství v otázkách souvisejících s úpadkem či hrozícím úpadkem, zastupováním klientů v průběhu insolvenčním řízení a v případných incidenčních sporech.

Mimo to se v oblasti sporné agendy zaměřuje na správu a vymáhání pohledávek bankovních i nebankovních subjektů v České republice.

Martina do advokátní kanceláře ROWAN LEGAL přišla v roce 2023 na pozici advokátky po svém působení na pozici asistentky soudce na obchodněprávním úseku. Dříve pracovala v bankovním sektoru, advokátních kanceláří a kanceláři insolvenčního správce v České republice. V roce 2023 byla zapsána na seznam advokátů České advokátní komory.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2019
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Advokát (11/2023–dosud)

Společnost: Městský soud v Praze
Pozice: Asistent soudce (06/2021–10/2023)

Společnost: Raiffeisenbank a.s.
Pozice: Právník na oddělení Recovery Collection (10/2019–05/2021)

Společnost: BILLA, spol. s r.o.
Pozice: Junior právník (09/2018–09/2019)

Společnost: Mgr. Štěpán Ciprýn a JUDr. Pavel Kiršner, advokátní kancelář
Pozice: Právní asistent (09/2017–07/2018)

Společnost: Mgr. Radka Šimková, advokátka a insolvenční správkyně
Pozice: Právní asistent (03/2016–09/2017)

Společnost: Advokátní kancelář Pajerová s.r.o.
Pozice: Právní asistent (06/2014–02/2016)