MENU
Rowan Legal
  • halasta@rowan.legal

Martin se v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL specializuje převážně na trestní právo a obhajobu osob ve všech fázích trestního řízení. Kromě toho zastupuje klienty i v občanskoprávních sporech.

V oblasti trestního práva se v poslední době zaměřuje na velmi aktuální problematiku trestní odpovědnosti právnických osob, včetně prevence trestné činnosti a vytváření compliance programů. Má rovněž rozsáhlé zkušenosti s vymáháním náhrady škody způsobené nezákonným trestním stíháním nebo nesprávným úředním postupem. Podílel se na obhajobě osob v mediálně známých případech.

Před nástupem do advokátní kanceláře ROWAN LEGAL Martin pracoval ve významných českých advokátních kancelářích, kde se zaměřoval především na obhajobu fyzických a právnických osob v trestním řízení. Jako advokát úzce spolupracoval s předními odborníky na obhajobu hospodářské trestné činnosti a civilní litigace. Kromě toho se okrajově věnoval i generální praxi.

Martinovo zapojení ve významných případech dokládá jeho odborné znalosti a dovednosti orientovat se ve složitých a dosud neřešených právních otázkách.

Vzdělání

Škola:  Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze , 2019
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Advokát (01/2024–dosud)

Společnost: DIAMANT & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Pozice: Advokát (08/2023–01/2024)

Společnost: Mgr. Ing. Jiří Komárek, advokát
Pozice: Advokátní koncipient / Advokát (09/2022–07/2023)

Společnost: MSB Legal, v.o.s.,
Pozice: Advokátní koncipient (11/2019–09/2022)