MENU
Rowan Legal
 • coufalova@rowan.legal

Linda Coufalová se v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL specializuje převážně na trestní právo a obhajobu ve všech fázích trestního řízení.

Intenzivně se věnuje i trestní odpovědnosti právnických osob, včetně prevence a předcházení páchání trestné činnosti, spočívající ve vyhodnocování rizik a příprav trestněprávních compliance programů.

Linda Coufalová se dále věnuje civilní sporné agendě se zaměřením zejména na obchodně-právní vztahy, problematiku náhrady škody, nekalou soutěž a práva k nemovitostem. V oblasti civilní agendy se taktéž věnuje právu rodinnému, zejména rozvodům, majetkovým právům a úpravě poměrů k nezletilým dětem.

 • Podílení se na poskytování právní služby spočívající v obhajobě obviněného stíhaného pro trestné činy spáchané v oblasti energetiky a regulovaných odvětví v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek. Trestní stíhání bylo vedeno pro trestný čin podplácení a dále pro pletichaření při zadávání veřejné zakázky
 • Podílení se na poskytování právní služby spočívající v obhajobě obviněného ze zvlášť závažného trestného činu podvodu spáchaného ve spojení se zajišťováním a správou nouzových hmotných zásob státu. Způsobená škoda přesáhla 100 mil. Kč.
 • Podílení se na poskytování právní služby spočívající v obhajobě obviněného stíhaného pro zvlášť závažný zločin zkrácení daně, poplatku a jiné povinné platby, spáchaný ve spolupachatelství, při obchodování se zbožím podléhajícím daňovému režimu reverse charge.
 • Podílení se na poskytování právní služby spočívající v obhajobě klienta v mediálně sledované kauze z oblasti zdravotnictví, obviněného z hospodářské trestné činnosti, konkrétně z trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě.
 • Poskytování právní pomoci osobám podezřelým ze spáchání hospodářských trestných činů. Skutek spočíval ve zneužití informací a postavení v obchodním styku a v nekalosoutěžním jednání v podobě porušování obchodního tajemství.
 • Podílení se na poskytování právní služby spočívající v implementaci a vedení komplexního Compliance systému zaměřeného na trestněprávní prevenci.
 • OLÍK, M., COUFALOVÁ, L. Mediace jako nástroj k řešení sporů v obchodních vztazích. Soukromé právo (Wolters Kluwer) 06/2021.

Vzdělání

Škola: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, 2019
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:        

 • Associate (01/2023–současnost)
 • Junior lawyer (07/2019–01/2023)
 • Paralegal (01/2018–06/2019–07/2019)