MENU
Rowan Legal
  • haluzova@rowan.legal

Julie se specializuje na poradenství v oblasti nemovitostí, M&A, financování a práva obchodních společností. Dále se zaměřuje na oblast ochrany osobních údajů.

Julie má řadu zkušeností s poskytováním komplexních právních služeb developerům a vlastníkům obchodních center (v provozu i ve výstavbě), kdy bývá často zodpovědná za vyjednávání a vypracování nájemní dokumentace nebo smluv souvisejících s výstavbou a financováním nemovitostních projektů. Z oblasti nemovitostí má zkušenosti také s akvizicemi a prodejem nemovitostních celků, z dalších agendy například rovněž s vedením GDPR compliance projektů v rámci národních a nadnárodních společností.

Julie do advokátní kanceláře nastoupila v roce 2023 po svém šestiletém působení kanceláři specializující se na právo nemovitostí. V lednu roku 2023 byla zapsána na seznam advokátů České advokátní komory.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2017
Obor studia:Právo a právní věda

Škola: Faculté de droit, Université de Bourgogne, 2015
Obor studia: Právo (semestrální pobyt)

Pracovní zkušenosti

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Advokát (10/2023–dosud)

Společnost: Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář
Pozice: Advokátní koncipient a advokát (11/2017–10/2023)