MENU
Rowan Legal
  • donat@rowan.legal

Josef Donát, držitel prestižního ocenění Právník roku v oblasti práva ICT, je vedoucím specializace Právo ICT advokátní kanceláře ROWAN LEGAL, rozhodcem a zapsaným mediátorem.

Ve své praxi se dlouhodobě věnuje rozsáhlým projektům v oblasti právních aspektů digitalizace, elektronické identifikace, cloud computingu, kybernetické bezpečnosti a dodávek informačních systémů. V poslední době se intenzivně věnuje vzniku projektu elektronické identifikace BankID, kdy jeho tým byl odpovědný za kompletní právní podporu – počínaje přípravou a vyjednáváním legislativy přes obchodní podmínky až po komplexní poradenství zúčastněným bankám při napojení na služby eGovernmentu.

Josef Donát zastupuje významné nadnárodní ICT společnosti, a to zejména ve vztazích s programátory při vývoji software, spolupracuje též na návrhu licenčních podmínek pro počítačové programy a poskytuje klientům podporu při vyjednávání o kontraktech v řádu stovek milionů korun. Pro klienty z řad soukromého i veřejného sektoru poskytuje expertní poradenství při výběrových a zadávacích řízeních na dodávky či služby v oblasti ICT a podílí se též významným způsobem na právní podpoře pro dynamické technologické start-upy, u nichž moderní technologie a inovace kladou značné nároky na správnou právní kvalifikaci.

Josef je spoluautorem hned několika komentářů k zákonům v oblasti ochrany osobních údajů, eGovernmentu či kybernetické bezpečnosti a pravidelně přednáší na vysokých školách a mezinárodních konferencích.

Josef Donát vedl tým odborníků z advokátní kanceláře ROWAN LEGAL, který se pod ČBA podílel na vzniku jedinečného projektu elektronické identifikace BankID. Vrámci něj vyjednával komplexní novelizaci několika právních předpisů umožňující rozšíření bankovní licence, asistoval při nastavení kompletních smluvních parametrů celého projektu a podporoval banky při zapojení do služeb eGovernmentu.

Jménem členských bank také jeho tým vyjednával vznik projektu Národního rozvojového fondu, ve kterém největší finanční instituce budou investovat do obecně prospěšných projektů v hodnotě několika desítek miliard korun.

Josef byl také členem týmu vyjednávajícího nejvýznamnější projekt nadcházejících desetiletí, a to dostavbu jaderné elektrárny Dukovany, přičemž odpovědností týmu ROWAN LEGAL bylo nejvhodnější nastavení smluvních vztahů mezi státem a investorem.

Za klienta ČEPRO vedl tým ROWAN LEGAL v rámci největší insolvenční kauzy v České republice při insolvenci banky Sberbank.

Josef je členem týmu podílejícího se na přípravě rozsáhlého projektu výstavby výrobního závodu pro významnou automobilku v České republice.

Pro významnou nadnárodní banku poskytoval právní podporu při přípravě a realizaci první rozsáhlé implementace cloudových aplikací Google Apps for Business včetně jednání s dodavatelem, regulátorem bankovního trhu i úřadem na ochranu osobních údajů. Obdobně pro jinou banku asistoval při zavádění cloudových aplikací Microsoft Office 365 anebo při výběru cloudového CRM nástroje Salesforce včetně stanovení závazných smluvních podmínek, rizikové analýzy a podpory při jednání.

Pro společnost T-Mobile Czech Republic poskytoval právní podporu při rozsáhlém nadnárodním projektu outsourcingu telekomunikační infrastruktury významného subjektu působícího v energetice.

Pro společnost CISCO SYSTEMS (Czech Republic) poskytuje právní poradenství v oblasti zákona o kybernetické bezpečnosti a nařízení eIDAS.

Kybernetické právo v České republice, třetí vydání (Wolters Kluwer, 2020)

Radim Polčák & Michal Petr, Jiří Čermák, Josef Donát, Zbyněk Loebl, Tomáš Gřivna, Ján Matejka. ‘Czech Republic’. In International Encyclopaedia of Laws: Cyber Law, edited by Jos Dumortier, Michele Colucci, Roger Blanpain, Frank Hendrickx. Alphen aan den Rijn, NL: Kluwer Law International, 2020

Praktický komentář: Zákon o zpracování osobních údajů (Wolters Kluwer, 2019)

Komentář eIDAS (C. H. Beck, 2017)

Právo v síti (C. H. Beck, 2016)

Základy práva informačních technologií (Wolters Kluwer, 2013)

The Legal 500 EMEA 2023 – Leading lawyer TMT, IP

Chambers and Partners Europe 2023 – Ranked lawyer TMT (Band 1)

The Legal 500 2022 – Leading lawyer TMT, IP

Chambers and Partners Europe 2022 – Ranked lawyer TMT (Band 1)

The Legal 500 2021 – Leading lawyer TMT, IP

Chambers and Partners Europe 2021 – Ranked lawyer TMT (Band 1)

The Legal 500 2020 – Leading lawyer TMT, IP

Chambers and Partners Europe 2020 – Ranked lawyer IP (Band 3) TMT (Band 1)

The Legal 500 2019 – Leading lawyer TMT

Chambers and Partners Europe 2019 – Ranked lawyer IP (Band 3) TMT (Band 1)

The Legal 500 2018 – Leading lawyer TMT (Band 2), IP (Band 2)

Chambers and Partners Europe 2018 – Ranked lawyer IP (Band 2), TMT (Band 2 )

The Legal 500 2017 – Leading lawyer TMT

Chambers and Partners Europe 2017 – Ranked lawyer, IP (Band 2), TMT (Band 2)

Právnická firma roku 2010–2022 v oblasti práva ICT (ROWAN LEGAL – vedoucí týmu)

Právník roku 2014 v oblasti práva ICT

Právnická firma roku 2016 v oblasti TELEKOMUNIKACE A MÉDIA (ROWAN LEGAL – vedoucí týmu)

Chambers and Partners Europe 2016 – Ranked lawyer / Notable practicioner in TMT and IP

Chambers and Partners Europe 2016 – Band 1 in TMT (ROWAN LEGAL – vedoucí týmu)

Vzdělání

Škola: Nottingham Trent University, Nottingham, Velká Británie, Law and Business Management, 2011
Obor studia: titul Master of Laws/LLM.

Škola: Akadémia policajného zboru, Bratislava, Slovenská republika, 2010
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2007
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Advokát a partner, vedoucí odborné specializace práva ICT (07/2010–současnost)
  • Advokátní koncipient se zaměřením na oblast práva ICT (01/2007–06/2010)

Společnost: Národní centrum pro digitální ekonomiku, z.ú.
Pozice: Ředitel a zakladatel (03/2015–2022)

Společnost: Reklamní agentura AETNA, spol. s.r.o.
Pozice: Key account manager pro oblast ICT (3/2000–12/2006)