MENU
Rowan Legal
  • jheyduk@rowan.legal

Jaroslav Heyduk působí v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL jako jeden z vedoucích odborníků zabývajících se řešením sporů.

Jaroslav Heyduk se specializuje na agendu významných sporů, kdy ve spolupráci s dalšími týmy ROWAN LEGAL (zejména IT/IP a transakčními týmy) poskytuje klientům unikátní poradenství kombinující vysokou odbornost v oblasti hmotného práva s hlubokými znalostmi fungování soudního systému v ČR. Do advokátní kanceláře přišel v roce 2017 po svém působení v několika mezinárodních advokátních kancelářích.

Jaroslav absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2007 získal magisterský titul. V roce 2011 vstoupil do České advokátní komory.

Během své kariéry se Jaroslav podílel jako právní poradce na několika arbitrážích podle pravidel ICC, mezinárodních investičních arbitrážích a má také významné zkušenosti s rozhodčím řízením obecně. Jaroslav se specializuje na řešení sporů a má bohaté zkušenosti se zastupováním klientů před českými soudy, včetně Nejvyššího, Nejvyššího správního a Ústavního soudu.

Vedl tým úspěšně zastupující významnou nadnárodní banku v jejích sporech týkajících se nároků z údajného porušení předpisů proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Vedl tým zastupující mezinárodní společnost působící v oboru odpadů v rozsáhlé agendě správních sporů týkající se problematiky ukládání odpadů na skládky.

Vedl tým poskytující právní služby významnému poskytovateli hostingových služeb v jeho sporech s organizacemi zastupujícími vlastníky autorských práv.

Zastupoval subjekt koordinující výstavbu dopravní infrastruktury v několika řízeních týkajících se povolování staveb dopravní infrastruktury včetně zastupování v řízení o vyvlastnění práv k nemovitostem.

Úspěšně zastupoval město Praha v řadě sporů týkajících se tvrzeného zásahu do ochrany osobnosti při výkonu veřejné moci.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2007
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:        

  • Counsel (04/2022–současnost)
  • Of Counsel (09/2020–současnost)
  • Managing Associate (07/2017–09/2020)