MENU
Rowan Legal
  • tomisek@rowan.legal

Jan vede brněnskou pobočku kanceláře ROWAN LEGAL. Věnuje se softwarovému právu, elektronickému podepisování a identifikaci, kybernetické bezpečnosti, ochraně osobních údajů a ochraně spotřebitele. Mimo oblast IT se specializuje na přípravu legislativy a stavební právo. Vedle působení v advokacii je externím doktorandem na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Klientům pomáhá s digitální transformací jejich podnikání – řadě klientů ze soukromého i veřejného sektoru poskytoval poradenství při jejich digitalizačních projektech, podílel se na přípravě legislativy upravující bankovní identitu a zpracoval legislativu pro digitalizaci stavebního řízení. Specializuje se na přípravu a vyjednávání komplexní smluvní dokumentace – vede tým, který v této oblasti poskytuje služby společnosti Bankovní identita, a.s. Klienty také podporuje v oblasti ochrany osobních údajů a kybernetické bezpečnosti, a to jak v každodenní agendě, tak při kontrolách a ve správních a soudních řízeních v této oblasti. V oblasti ochrany spotřebitele se specializuje na problematiku e-commerce. Klientům z odvětví IT vedle nastavování vztahů s jejich zákazníky poskytuje poradenství při využívání open source software. Mimo IT se věnuje rekodifikaci stavebního práva.

Jan je spoluautorem unikátní publikace Právo v síti: průvodce právem na internetu, prvního českého komentáře k GDPR a první české učebnice práva informačních technologií. Pravidelně publikuje v odborných periodikách a vystupuje na konferencích se zaměřením na právo informačních technologií.

V rámci projektového týmu České bankovní asociace se podílel na přípravě legislativy k projektu bankovní identity. Aktivně se podílel jak na přípravě legislativního textu, tak na vyjednávání s příslušnými státními orgány a úpravách textu při projednávání v Poslanecké sněmovně.

Pro Ministerstvo pro místní rozvoj se svým týmem zpracoval legislativu k projektu digitalizace stavebního řízení. Projekt vyžadoval propojení znalosti procesů podle stavebního zákona a souvisejících předpisů s hlubokým porozuměním informačním systémům a jejich vazbám.

Pro společnost Bankovní identita, a.s., zpracoval se svým týmem smluvní dokumentaci upravující vztahy s bankami a poskytovateli online služeb. Klienta průběžně podporuje při vyjednávání v souvislosti s těmito smlouvami.

Přední české energetické skupině poskytuje každodenní podporu v otázkách ochrany osobních údajů, vč. řešení bezpečnostních incidentů. Podpora zahrnovala například poradenství v otázkách marketingového využití údajů či zpracování posouzení vlivu na ochranu osobních údajů pro systém smart meteringu.

Klienta z oblasti telekomunikací zastupoval ve správním řízení a navazujícím soudním řízením ve věci platnosti marketingových souhlasů.

Předního českého finančního zprostředkovatele podpořil při kontrole Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontrola potvrdila soulad postupů klienta s právními předpisya nekonstatovala žádné porušení.

Společnosti JetBrains s.r.o. a dalším softwarovým firmám poskytuje poradenství v oblasti open source software.

Předního českého dodavatele webových portálů a řešení zastupoval při vyjednávání kontraktu na agilní vývoj software v hodnotě několika milionů eur.

Polčák, R. a kol. Právo informačních technologií. Wolters Kluwer, 2018 (spoluautor)

Nulíček, M. a kol. GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU) – Praktický komentář. Wolters Kluwer, 2018, 2., aktualizované vydání (spoluautor)

Donát, J., Tomíšek J. Právo v síti: průvodce právem na internetu. H. Beck, 2016 (spoluautor)

Chambers and Partners Europe 2023 – Ranked lawyer – TMT (Band 3)

Chambers and Partners Europe 2022 – TMT (Associate to Watch)

Chambers and Partners Europe 2021 – TMT (Associate to Watch)

Chambers and Partners Europe 2020 – TMT (Associate to Watch)

Právník roku, kategorie Talent roku, ročník 2016, EPRAVO.CZ

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, současnost
Obor studia: Právo informačních a komunikačních technologií

Škola: Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2017
Obor studia: Bezpečnost informačních technologií, specializace Kybernetická bezpečnost

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2015
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 2015
Obor studia: Podniková ekonomie a management

Škola: Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2013
Obor studia: Počítačové systémy a zpracování dat

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Partner (7/2022–současnost)
  • Managing Associate (10/2019–6/2022)
  • Advokát / Associate (07/2018–10/2019)
  • Advokátní koncipient / Junior Lawyer (05/2015–06/2018)
  • Právní asistent (2013–05/2015)

Společnost: Vema, a. s.
Pozice: Pomocný programátor (2008–2013)