MENU
Rowan Legal
  • halek@rowan.legal

Jakub Hálek je vedoucím specializace Správní litigace advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Ve své praxi se tak věnuje zejména projektům ze správního práva (s důrazem na stavební právo a vyvlastnění), ale také civilní sporové agendě, právu nekalé soutěže, insolvenčnímu právu, právu k duševnímu vlastnictví (především autorskému právu) a právu informačních a komunikačních technologií.

Jakub tak konkrétně například pomáhá s realizací nejvýznamnějších dopravních staveb, řeší významné IT a IP spory (včetně těch s mezinárodním prvkem) a podílel se na řešení největších insolvenčních řízení.

Již během svého studia se Jakub věnoval i odborné publikační činnosti. V rámci soutěží SVOČ se umístil se svými odbornými pracemi na 2. a 3. místě v magisterské sekci „Autorské právo“ na PF UK a na 3. místě v sekci „Autorské právo, pracovní právo, rodinné právo“ v rámci Česko-slovenské studentské vědecké soutěže. Za svou odbornou práci získal i ocenění od Bulletinu advokacie a nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s.

Podílí se na poskytování právních služeb v oblasti stavebního práva a vyvlastnění (včetně zastupování ve správních řízeních) pro významný územně-samosprávný celek (2020–dosud).

Podílí se na poskytování právních služeb významnému klientovi v oblasti trhu srovnávání cen produktů ve sporu s mezinárodní společností, a to v otázce zneužití dominantního postavení a související škody (2020–dosud).

Podílí se na poskytování právních služeb klientovi, veřejnoprávní televizi, ve sporu vyplývajícím ze smlouvy o dílo k internetovému vysílání (2019–dosud).

Podílí se na poskytování právních služeb v oblasti stavebního práva a vyvlastnění (včetně zastupování ve správních i soudních řízeních) pro významného klienta budujícího nejrozsáhlejší liniové dopravní stavby (2018–dosud).

Podílí se na zastupování klienta jako žalobce a žalovaného ve sporech o zaplacení částek přesahujících 200 milionů Kč, a to v souvislosti s vývojem a implementací robustního informačního systému (2018–dosud).

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2018
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:                                      

  • Associate (01/2022–současnost)
  • Junior Lawyer 06/2018–01/2022)
  • Senior paralegal (11/2016–06/2018)
  • Junior paralegal (05/2016–10/2016)

Společnost: Onheiser Miechová advokátní kancelář s.r.o
Pozice: Paralegal (07/2014–12/2015)

Společnost: Advokátní kancelář JUDr. Monika Šnoblová
Pozice: Paralegal (02/2014–12/2015)