MENU
Rowan Legal
  • cervanova@rowan.legal

Anna Cervanová je v rámci advokátní kanceláře ROWAN LEGAL členemtýmů, které se věnují soutěžnímu právu, energetickému právu, regulaci a oblasti compliance.

V oblasti ochrany hospodářské soutěže se Anna Cervanová zabývá převážně otázkami veřejné podpory a spojování soutěžitelů, a to jak z hlediska českého, tak i unijního práva. Podílí se i na poskytování právního poradenství ve věcech dohod mezisoutěžiteli a zneužívání dominantního postavení.

V oblasti energetického práva se Anna významně podílí na řadě projektů, zejména pak na získávání a uznávání zahraničních licencí pro podnikání v energetických odvětvích na území České republiky, řešení smluvních vztahů s operátorem trhu a dalších úkonů a vztahů nezbytných pro působení na trhu s energiemi.

V oblasti regulace a compliance Anna řeší zejména zavádění compliance systémů do společností, problematiku ochrany oznamovatelů protiprávního jednání a právní požadavky na podnikání v regulovaných odvětvích. Dále se zabývá uváděním výrobků na trh a otázkami bezpečnosti výrobků.

Zastupování českého poskytovatele telekomunikačních služeb při podání stížnosti proti veřejné podpoře k Evropské komisi.

Právní poradenství a zastupování zahraniční skupiny před Energickým regulačnímúřadem v souvislosti s uznáním zahraniční licence pro obchod s elektřinou a plynem, poradenství ohledně uzavírání smluv s operátorem trhu a dalšími subjekty.

Implementace systému protikorupční compliance včetně certifikacepodle ISO 37001 u významného vlastníka vodovodů a kanalizací v rámci České republiky.

Příprava právní části compliance risk assessment u jedné z největších sázkových společností v České republice, koordinace zpracování legislativní analýzy ve 4 zemích.

Právní poradenství při přípravě a vyjednání smlouvy na komplexní údržbu vlakůmetra 81-71M na trase metra A a B metodou Full Service.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 2015
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Edinburgh Law School (The University of Edinburgh), 2018
Obor studia:  Innovation, Technology and the Law

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Advokát / Senior Associate (1/2023–současnost)
  • Advokát / Associate (10/2020–12/2022)
  • Advokátní koncipient / Junior Lawyer (12/2018–10/2020)

Společnost: Kropáček LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.
Pozice: Advokátní koncipient / Junior Lawyer(04/2016–12/2018)

Společnost: Mgr. Pavel Kropáček, advokát
Pozice:

  • Advokátní koncipient / Junior Lawyer (06/2015–03/2016)
  • Paralegal (09/2013–05/2015)