MENU
Rowan Legal
  • rouckova@rowan.legal

Kateřina se specializuje na poradenství v oblasti práva duševního vlastnictví a autorského práva. Dále se specializuje na oblast ochrany osobních údajů a obecné smluvní agendy.

Kateřina do advokátní kanceláře nastoupila v roce 2023 po svém dlouhodobém působení v advokátní kanceláři v České republice na pozici advokátního koncipienta a předtím na pozici právního asistenta, kde získala generální praxi. Zaměřovala se zejména na obchodní právo, spotřebitelské právo a ochranu osobních údajů.

Kateřina absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2022 získala magisterský titul. V roce 2022 byla také zapsána na seznam advokátních koncipientů České advokátní komory.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2022
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Advokátní koncipient (09/2023–dosud)

Společnost: PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Advokátní koncipient (10/2022–08/2023)
  • Právní asistent (07/2018–09/2022)